Service contracten

* Op basis van correct gebruik en goed huisvaderschap
** Die het werken ernstig belemmeren of onmogelijk maken
*** Met uitzondering van oneigenlijk gebruik units